Undvik besök på vård- och omsorgsboenden

Socialtjänsten avråder från besök på kommunens vård- och omsorgsboenden och inför även besöksförbud på korttidsenheten på Rosenhäll. Samtidigt stänger också en del dagliga verksamheter enligt LSS som varit öppna för allmänheten. Anledningen är att skydda de mest sårbara i samhället och minska risken för smittspridning av covid -19.

en äldre kvinna håller i en rullator, en medarbetare i äldreomsorgen går intill

Socialtjänsten avråder från besök på vård- och omsorgsboenden och inför besöksförbud på korttidsenheten på Rosenhäll.

- Vi ser en oroande spridning i samhället av coronaviruset, därför avråder vi från alla besök till våra vård- och omsorgsboenden. Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Västra Götaland säger också att man om möjligt ska undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med, vi vädjar till alla att följa detta, säger Marion Vaern, chef för avdelningen social omsorg.

Besöksförbud införs samtidigt på korttidsenheten 1A på Rosenhäll, som har 29 platser. Där kan äldre vårdas en kortare tidsperiod, ofta i samband med hemkomst från sjukhus då rehabilitering krävs innan hemgång, eller i avvaktan på ledig plats på ett vård- och omsorgsboende. Anhöriga uppmanas ha kontakt med sin närstående via telefon eller Skype, och ha god kontakt med personalen på korttidsenheten via telefon för att hålla sig uppdaterade om sin anhörig.

I övrigt stänger en del verksamheter som haft öppet för allmänheten: Café Rosen, Da Capo, Textilhörnan och Ryttaren café & aktivitetscenter. Samtliga verksamheter drivs som en daglig verksamhet enligt LSS. Brukarna kommer att fortsätta ha sin dagliga sysselsättning på dessa platser, men verksamheterna håller stängt för allmänheten.

Uppmaningen att avstå besök på vård- och omsorgsboenden, besöksförbudet på korttidsenheten på Rosenhäll och stängningen av Café Rosen, Da Capo, Textilhörnan och Ryttaren café & aktivitetscenter gäller fram till och med 20 november, men kan troligen komma att förlängas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00