Giraffstöd till videoblogg om psykisk ohälsa

Kultur och fritids stöd till unga, Giraff, har delats ut till ett filmprojekt om psykisk ohälsa. Filmen är gjord som en videoblogg och följer en person över tid. Både filmskaparen Joel Angmyr och Christine Larbring, som syns i videobloggen, har själva erfarenhet av psykisk ohälsa.

Christine Larbring och Joel Angmyr

Christine Larbring och Joel Angmyr

Så här beskriver Joel Angmyr projektet: Syftet med videobloggen är att belysa frågor som berör psykisk ohälsa och lyfta diskussion. Vi har redan visat på hur verkligheten kan se ut och kommer i framtiden titta närmare på hur det blivit så och vad som kan göras för att motarbeta sådana livsöden. Vi vill även belysa lösningar som kan underlätta livet för de som drabbats - även deras anhöriga. Vi vill påminna om att psykisk ohälsa ska ses ur ett samhällsperspektiv precis som alla andra hälsotillstånd. Det handlar inte om att genomlida, det handlar om att överleva.

Joel är 23 år, från Uddevalla men bor nu i Malmö. Verkar som filmare men studerar för tillfället. Psykisk ohälsa har varit vardag för Joel, både i sig själv och i omgivningen och “Stålbad” är på många sätt hans egen berättelse.

Christine är 45 år. Mamma till en vuxen son. Verkar som musiker, konstnär, skribent som i nuläget studerar till terapeut i Stockholm. Christine har själv lidit av psykisk ohälsa och därför ligger “Stålbad” henne extra varmt om hjärtat och är ett projekt hon vägrar släppa innan det skett förändring och förbättring för de som drabbats av psykisk ohälsa.

Videobloggen heter Stålbad

För mer information om projektet, kontakta filmskaparen Joel Angmyr, jangmyr@hotmail.com, kultursamordnare Pontus Blom och Kerstin Karlsson, telefon 0522-69 64 41 eller 0522-69 65 28

Mer information om Giraffstöd

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00