Lelången gång- och cykelväg ska rustas upp

Lelången gång- och cykelväg kommer att rustas upp på sträckan från Vännerberg fram till Bjursjön. Arbetet startar onsdag 11 november och kommer att pågå några veckor framöver. Under tiden blir framkomligheten begränsad på vissa partier. På kvällstid och helger är det full framkomlighet.

Lelången gång- och cykelväg går genom skogen

Lelången ska rustas upp och göras jämnare.

Sträckan på Lelången som ska förbättras är cirka två kilometer lång från Vännerberg till Bjursjön.

- Vi ska justera gång- och cykelvägen så att den blir jämnare, vi tar bort grässvålar och ojämnheter. Därefter ska vi lägga på ett nytt slitlager av grus och se till så att vattenavrinningen fungerar på ett tillfredsställande sätt på båda sidor om cykelbanan, säger Niklas Karlsson, projektledare samhällsbyggnad.

Även det 2,5 kilometer långa elljusspåret vid Bjursjön kommer att förbättras och jämnas till, och få ett tillskott av nytt slitlager. Gruset som läggs på elljusspåret och på Lelången har dimensionen 0-8 mm, och är av samma typ som vid utegymmet.

Mer information om Bjursjöns friluftsområde

Mer information om elljusspår och motionsspår

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00