Besöksbegränsning på vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden

Socialtjänsten inför besöksbegränsning på kommunens alla vård- och omsorgsboenden och på alla LSS-boenden för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt omorganiseras daglig verksamhet inom LSS och sysselsättning inom socialpsykiatrin för att glesa ut antalet brukare som är på plats samtidigt. Begränsningarna är förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

En äldre kvinna går med rullator, en personal står bredvid, man ser inte ansiktena på dem

Beslutet är fattat av ordförande i socialnämnden. I beslutet ingår även en paus av uppdrag för kontaktpersoner och uppdrag som ledsagare.

- Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt för att skydda våra allra sköraste i samhället. Vi inför nu dessa åtgärder för att minska antalet kontaktytor och minska risken för smittspridning, de skärpta allmänna råden i regionen säger att man bör undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med, säger Roger Granat, socialchef.

Besöksbegränsningen på kommunens vård- och omsorgsboenden och på LSS-boenden omfattar alla besökare och gäller från 12 november till och med 15 december. Besök är inte tillåtna inne på boendena utan sker enbart efter dialog och på säkra mötesplatser via plexiglas utanför boendena. Om besöksbegränsningarna inte fungerar och smittspridningen fortsätter öka kan besöksförbud bli aktuellt.

Besöksbegränsningen omfattar inte boenden inom socialpsykiatri eller trygghetsboende.

Begränsningen innebär att matserveringen på Skogslyckans vård- och omsorgsboende samt Rotviksbro vård- och omsorgsboende håller stängt för externa gäster. Dagverksamhet på vård- och omsorgsboenden håller också stängt för externa besökare.

Inom dagliga verksamheter för LSS och sysselsättning inom socialpsykiatrin sker ytterligare försiktighetsåtgärder för att glesa ut antalet brukare som är på samma plats samtidigt. Det kan exempelvis innebära sysselsättning under halvdag istället för heldag. Denna begränsning gäller till och med 31 januari 2021. Om denna alternativa organisering inte fungerar och smittspridningen fortsätter att öka kan en nedstängning av verksamheten bli aktuell.

Kontaktpersoner och ledsagning inom LSS och hemtjänst pausas till och med 31 januari 2021. Endast nödvändig ledsagning inom hemtjänsten genomförs.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00