Distansundervisning på Forshällaskolans och Ljungskileskolans mellanstadier

Forshällaskolan fortsätter med distansundervisning för årskurs 4-6 samt stänger hela fritids fram till och med måndag 23 november. Även Ljungskileskolan inför distansundervisning för årskurs 4-6 samt stänger hela fritids, och Bokenäs skola stänger hela fritids till och med måndag 23 november. Åtgärderna införs på grund av en försvårad bemanningssituation, samt som förebyggande åtgärder mot ökad smittspridning av coronaviruset.

Forshällaskolan med höstfärgade träd runtomkring

Forshällaskolan fortsätter med distansundervisning för årskurs 4-6.

Beslutet om den tillfälliga stängningen och distansundervisningen fattas av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med regionens smittskyddsläkare. Bemanningssituationen är ansträngd eftersom flera i personalen väntar på provsvar och inte kan vara på sin arbetsplats förrän svaren har kommit. Fokus för kvarvarande personal är att ha igång verksamheten för årskurs F-3.

  • Forshällaskolans årskurs 4-6 fortsätter med distansundervisning från och med tisdag 17 november till och med måndag 23 november. Forshällsskolans fritids stänger helt under samma tidsperiod.
  • Ljungskileskolans årskurs 4-6 övergår till distansundervisning från och med tisdag 17 november till och med måndag 23 november. Ljungskileskolans fritids stänger helt under samma tidsperiod.
  • Bokenäs fritids stänger helt från och med tisdag 17 november till och med måndag 23 november.
  • Grundsärskolans fritids öppnar som planerat igen från och med onsdag 18 november, efter att tillfälligt ha hållit stängt sedan 12 november.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Försäkringskassan har information om hur du som vårdnadshavare kan söka ersättning om du är hemma med ditt barn. Du kan få ersättning om förskolan, skolan eller fritids är stängd på grund av covid -19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Läs mer på Försäkringskassans hemsida, under
rubrikerna Om du är eller ska bli förälder, Vård av barn (vab)

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00