Efterlysning av byggnader med underspända limträbalkar

Statens haverikommission, SHK, har skickat en uppmaning till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera tak med underspända limträtakbalkar ur säkerhetssynpunkt för att undvika takras. Uppmaningen till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader.

Takbjälkarnas konstruktion

Foto: Statens haverikommission

Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader i Sverige med liknande takkonstruktion.

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska ta reda på om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen. Uddevalla kommun har påbörjat en inventering och efterlyser byggnader i kommunen med underspända limträtakbalkar. 

Vad ska fastighetsägaren göra?

Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret och ska anmäla snarast om du har byggnader med denna typ av takkonstruktion. Du ska också göra en fackmannamässig undersökning av byggnadens bärförmåga. Är du osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Kontakta kontaktcenter om du äger, förvaltar, projekterar, har byggt, bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar på telefon 0522-69 60 00 eller e-post kommunen@uddevalla.se

SHKs dokument

Information om tillsyn över takkonstruktioner med underspända takstolar, Boverkets webbplats.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00