Medborgardialog om Emaus lantgård

Vad är viktigt för dig på Emaus lantgård? Från 28 november till 11 december kommer kultur och fritid att genomföra en undersökning där du kan dela med dig av vad du tycker är viktigt för Uddevalla kommun att tänka på i den fortsatta utvecklingen av Emaus lantgård.

en flicka går upp på en traktor som står på en gräsmatta utanför Emaus

- Emaus lantgård är en unik plats som vi vill värna, vårda och utveckla för att kunna möta fler och för att Emaus ska fortsätta vara en viktig pusselbit i samhället. Vi behöver ta hänsyn till djurskydd, arbetsmiljölagstiftning och viktiga prioriteringar i kommunen som exempelvis barn och unga och hållbarhetsaspekter. Men Uddevalla kommun vill också höra vad besökare till lantgården tycker är viktigt, säger Paula Nyman, tillförordnad förvaltningschef för kultur och fritid. 

Kultur och fritid kommer därför från 28 november till 11 december att samla in tankar och idéer från besökare och brukare. Dessa synpunkter blir en del av underlaget för den fortsatta planeringen och utvecklingen av Emaus lantgård.

Har du frågor om verksamheten och medborgardialogen på Emaus? Kanske hittar du svar här - Frågor och svar.

Mer information om Emaus lantgård

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00