Föreningen Filmis får kulturpris

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 18 november att utse föreningen Filmis till årets kulturpristagare med motiveringen: ”Film är bilder som i snabb följd skapar en illusion av rörelse. Med stort engagemang och kunskap har föreningen Filmis byggt upp en filmrörelse i Uddevalla som utvecklats till en mötesplats där unga och vuxna upplever fantasi och verklighet i filmens värld.”

Bäveån och kyrktornet med träd i höstfärger

Samtidigt beslutade nämnden tilldela Emilia Brodén kulturstipendium ”för fortsatta studier och utveckling”.

Kulturpriset är på 10.000 kronor och stipendiet på 25.000 kronor.

Ungdomsledarpris

Kultur och fritidsnämnden delar även ut ett ungdomsledarpris som syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder, jämlikhet och allas lika värde.

Ett ungdomsledarpris på 15.000 kronor vardera tilldelas Jaama Abdikarim Ahmed (IK Svane) samt Hanna Persson och Elin Svensson Nagi (Uddevalla Gymnastik och Parkour) "som ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till fortsatt engagemang för unga."

Pris och stipendier kommer att delas ut när det åter blir möjligt att anordna tillställningar för en större publik.

För mer information kontakta Stellan Hedendahl, telefon 0522-69 65 33.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00