Idrottshallar stänger och fritidsgårdar ställer om

Kultur och fritid stänger idrottshallar för allmänheten samt stänger och ställer om verksamheten vid fritidsgårdarna. Stängningen är en förebyggande åtgärd för att minska risk för smittspridning av coronaviruset samt en anpassning till regeringens förslag till förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än åtta deltagare. Beslutet fattades idag av kultur och fritidsnämnden.

Rimnershallen med grön fotbollsplan framför

Rimnershallen, Fridhemshallen och Agnebergshallen stänger för allmänheten från och med 20 november.

De idrottshallar som stängs för allmänheten är Agnebergshallen, Fridhemshallen och Rimnershallen. Stängningen av idrottshallarna gäller från och med fredag 20 november.

Skogslyckans fritidsgård, Dalabergs fritidsgård och Rampens fritidsgård stänger också som inomhuslokal och som plats, men viss verksamhet planeras fortgå i tillfällig form som är trygg för både ungdomar och personal. Just nu pågår förberedelser för att kunna erbjuda vissa aktiviteter, exempelvis utomhus, och man skräddarsyr verksamheten utifrån respektive fritidsgårds möjligheter. Stängningen av fritidsgårdarna som inomhuslokaler träder i kraft fredag 20 november.

Stängningen av idrottshallarna och fritidsgårdarna gäller under den period som Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller för att begränsa smittspridning av covid-19.

- Vi måste tillsammans hjälpas åt att följa och respektera restriktionerna för att minska spridningen av covid -19. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens särskilda råd och förslaget till förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare genomför vi begränsningar i användningen av kultur och fritids lokaler, säger Annelie Högberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

- Fram till nu har förvaltningen arbetat utifrån de skärpta råden i tre steg. I första steget anpassas verksamhetens lokaler och aktiviteter för att minska smittspridningen, i andra hand begränsas antal besökare samtidigt som barn och unga upp till 15 år prioriteras, och i tredje hand stängs verksamheten I och med nya lagkrav och normbildning har vi gjort en bedömning tillsammans med kommunledningen och jurist som visar att vi har verksamheter som nu berörs extra, säger Paula Nyman, tillförordnad förvaltningschef för kultur och fritid.

Anpassningar i verksamheterna pågår ständigt och exempelvis ses rutinerna vid biblioteken över för inlämning och utlåning vid Dalabergs bibliotek samt vid Rampens bibliotek på Källdal.

Kulturskolan fortsätter med sin verksamhet, med samma restriktioner som vid starten av terminen, men med avgränsningen att aktiviteterna för deltagare födda 2004 eller tidigare är satta på paus så länge som de nu rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten gäller.

Walkesborgsbadet är stängt för allmänheten sedan tidigare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00