Gymnasiet inför distansundervisning för årskurs 1 och 3

Uddevalla gymnasieskola övergår från och med måndag 23 november till distansundervisning för årkurs 3. Även årkurs 1 övergår till distansundervisning under nästa vecka från och med torsdag 26 november. Beslutet fattades idag av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddet och åtgärderna genomförs för att minska antalet elever inom skolan och förhindra smittspridning.

Händer som knappar på en bärbar dator som står på ett skrivbord

Distansundervisning införs för årskurs 1 och 3 på de nationella programmen på Uddevalla gymnasieskola.

Beslutet innebär att cirka 2000 elever av gymnasieskolans 3000 elever kommer att omfattas av distansundervisning. Distansundervisningen för årskurserna 1 på nationella program och årskurserna 3 på nationella program gäller till och med fredag 18 december.

Rektorer ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta, då det finns särskilda skäl för elever i årskurs 1 eller i årskurs 3 att delta i skolförlagd undervisning.

Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av beslutet om distansundervisning.

Eleverna i årkurs 2 som fram till nu undervisats på distans, återgår till skolförlagd undervisning på måndag 23 november enligt tidigare beslut.

Distansundervisningen sker utifrån skolans ordinarie schema, lärarna leder undervisningen via digitala verktyg.

- Vi har gjort en samlad bedömning och väljer att vidta de här tillfälliga åtgärderna för både årskurs 1 och 3 för att minska trängsel i skolan och i kollektivtrafiken då vi har många resande elever, säger Roger Ekeroos, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00