Klart med vinnare av arkitektur- och byggnadsvårdpris 2020

Nu är det klart vem som får Uddevalla kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris. Arkitekturpriset går till Dramsvik 1:11 och byggnadsvårdspriset får Lyckorna 2:78. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden idag-

Aritekturpriset 2020

Aritekturpriset går till Dramsvik 1:11, ett fritidshus som är byggt väl anpassat till landskapet. Foto: Sommarnöjen

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till arkitekturpriset som går till Dramsvik 1:11

”Att hus byggs med hänsyn till tomtens natur, är en sällsynt variant av ny arkitektur. Ett formspråk som ger deja-vu samtidigt som byggnaden känns ny”.

Fritidshuset ägare är Thomas Lundeberg. Företaget Sommarnöjen har samarbetat med arkitekt Kati Häggström och är väl anpassat till landskapet. Med minimala markarbeten och grundläggning på plintar har man lyckats bevara berghällar och träd inpå knuten. Husets utvändiga panel är behandlad med järnvitriol och taket är belagt med trä, så kallad faltak. De grånande naturmaterialen ger speciell karaktär.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till byggnadsvårdspriset, som går till Lyckorna 2:78

”Med livets träd i husets mitt, en exteriör i rött och vitt. Med hantverkskunskaper och fantasi. En fantastisk byggnad att leva i”.

Huset ägs av Helena Lilliecreutz, ombyggnaden har pågått under cirka fem år där stora delar är från återbrukat material. I projektet har Helena samarbetat med arkitekt Lennart Scheuer och antikvarier från Bohusläns musueum. Huvudbyggnaden är från 1880- talet och mycket har sparats, bland annat gamla tapeter från 1800-talet. Byggnaden är en hybrid mellan gammalt och nytt. Bland annat ett smidesträ som trapp i hjärtat av huset, originalfönster från restaurang Gamleport i Göteborg och sovrumsgolv från Göteborgs stadshus.

Prisena kommer att delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 december. Priset består av ett diplom samt en plakett att sätta på huset.

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.

Husen som var nominerade 2020 »

För mer information kontakta:
Anna Magnusson, bygglovshandläggare, telefon 0522-69 73 72

Byggnadsvårdspriset 2020

Lyckorna 2:78 får byggnadsvårdspriset, där ombyygnaden till stora delar är från återbrukat material.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00