Uddevalla vuxenutbildning förlänger distansundervisningen

Undervisningen vid Uddevalla vuxenutbildning har delvis bedrivits som distansundervisning sedan 5 november. Idag beslutade ordförande i barn- och utbildningsnämnden att förlänga distansundervisningen till och med 18 december. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19.

En person med blå skjorta sitter vid en laptop, man ser bara överkroppen och inte hur hen ser ut. Det ligger anteckningsblock intill datorn.

Uddevalla vuxenutbildning fortsätter att delvis ha distansundervisning till och med 18 december.

Uddevalla vuxenutbildning förlänger sitt tidigare beslut att delvis övergå till distansutbildning fram till och med 18 december. Liksom tidigare sker de praktiska momenten på plats i vuxenutbildningens lokaler men i mindre grupper. Även laborationer samt stöd till elever som är i behov av handledning i sina studier, kommer att ske på plats.

Alla möten mellan personal kommer att ske på distans.

För mer information, kontakta

Ulf Larsson, chef Uddevalla vuxenutbildning, telefon 0522-69 75 21

Roger Ekeroos, ordförande barn- och utbildningsnämnden, telefon 0522-69 70 85

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00