Publikgräns på maximalt åtta personer 

Länsstyrelsen har beslutat att publiktaket på maximalt 8 personer ska gälla för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Det enda undantaget är begravningar där man får samla maximalt 20 deltagare. Beslutet gäller från och med tisdag 24 november.

orange plaststolar på en arena

Publiktaket på maximalt åtta personer gäller från och med 24 november i Västra Götaland.

Detta innebär att det från och med 24 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer, och detta gäller även sittande publik. Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som även gäller i Västra Götaland. Det innebär att vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande får maximalt 20 personer samlas. Detta är lika för alla oavsett trosinriktning.

Länsstyrelsens beslut har tagits mot bakgrund av att smittspridningen av covid -19 är fortsatt hög i Västra Götaland.

Läs mer om beslutet på Länssyrelsens hemsida

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00