Vad är viktigt för dig på Emaus lantgård?

Kultur och fritid genomför nu en medborgardialog för att ta reda på vad just du tycker är viktigt på Emaus lantgård. Medborgardialogen pågår under perioden 28 november-11 december. Under denna tid kan du svara på vårt digitala formulär och lämna dina synpunkter.

Gul bild med svarta illustrationer av ett par lekande barn, en häst, en get, en gris, en höna och en kanin. Texten Vad är viktigt för dig på Emaus lantgård står i bilden.

Vad tycker du om Emaus lantgård?

Personal från kultur och fritid kommer också att finnas på plats på Emaus lantgård lördagar och söndagar under denna period klockan 11-14, för att hjälpa till att samla in synpunkter via formuläret. Du som vill fortsätta vara med i dialogen i fokusgrupper framöver kan uppge din e-post i formuläret så kan vi återkomma till dig.

Hur använder vi dina idéer?

De tankar och idéer som kommer in till oss kommer att finnas med som ett underlag i den fortsatta utvecklingen av Emaus lantgård. Vi måste också ta hänsyn till de regler som lantgården omfattas av exempelvis vad gäller djurskydd och arbetsmiljö, samt viktiga prioriteringar i kommunen som barn och unga och hållbarhetsaspekter. Emaus lantgård klassificeras som en djurpark, vilket ställer krav på att lantgården måste följa den lagstiftning som gäller för offentlig förevisning av djur.

När presenteras resultatet av medborgardialogen?

Efter 11 december kommer vi börja arbetet med att gå igenom alla inkomna synpunkter. Under januari kommer vi att presentera vår analys av de inkomna idéerna på hemsidan för Emaus lantgård, uddevalla.se/emaus

Vi kommer under våren att arbeta vidare i olika fokusgrupper, beroende på vilka slags tankar och idéer som kommer in.

Frågor och svar om Emaus lantgård

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00