Nu är det dags att sortera ditt byggavfall

Ska du renovera hemma, bygga om eller bygga nytt? Tänk då på att du måste sortera det byggavfall som uppstår innan du kör det till återvinningscentralen. Sedan 1 augusti finns en ny lagstiftning som säger att olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen vid olika byggnadsåtgärder.

En snickare med gul hjälm står med en skruvdragare vid träreglar som ska bli en vägg

Ska du bygga nytt eller renovera? Nu ska allt byggavfall sorteras, de nya reglerna gäller både privatpersoner och yrkesmässig verksamhet.

De nya reglerna säger att både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner ska sortera sitt byggavfall i olika fraktioner. Syftet är att minska den totala mängden avfall, och att öka återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Byggavfall ska nu sorteras i följande fraktioner:

  • Trä
  • Mineral - exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Andra avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet.

Det är miljötillsynsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna.

- Målsättningen med den nya lagstiftningen är att minska avfallsmängderna. Generellt sett är bygg- och rivningsavfall den största fraktionen som slängs idag, och mycket eldas upp. Det bästa är om vi kan återanvända eller återvinna byggavfallet istället, säger Ewa Andersson, miljöinspektör.

Mer information om de nya reglerna för bygg- och rivningsavfall

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00