Uddevalla gymnasieskola övergår till distansundervisning

Uddevalla gymnasieskola övergår till distansundervisning för samtliga årskurser från och med måndag 7 december och resten av terminen. Beslutet om distansundervisning gäller till och med 6 januari.

Händer som skriver på en laptop

Uddevalla gymnasieskola övergår till distansundervisning för alla årskurser från och med måndag 7 december.

Regeringen har idag torsdag fattat beslut om att gymnasieskolan i landet ska övergå helt till fjärr- eller distansundervisning för att bromsa smittspridningen av coronaviruset.

Uddevalla gymnasieskola har sedan tidigare infört distansundervisning för årskurs 1 och 3. Regeringens beslut innebär att samtliga årskurser vid gymnasieskolan nu övergår till distansundervisning.

Elever i gymnasiesärskolan och på IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning.

Rektor kan besluta om undantag för elever på yrkesutbildningar, när det gäller sådana moment som inte kan genomföras på distans. Rektor kan också fatta beslut om undantag för elever i behov av särskilt stöd.

Undantag finns också för nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.

Mer information om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00