Grundsärskolan på Källdal stänger tillfälligt och Hovhultsskolan inför distansundervisning för årskurs 4-6

Grundsärskolan på Källdalsskolan, grundsärskolans fritids och förskoleklassverksamheten Kajen stänger tillfälligt. Hovhultsskolan inför distansundervisning för årskurs 4-6 och begränsar öppettiderna på fritids. Anledningen är att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Hovhultsskolan fasad utifrån

Hovhultsskolan inför distansundervisning för årskurs 4-6 från och med tisdag 8 december.

Beslutet om den tillfälliga stängningen av grundsärskolan på Källdalsskolan och om distansundervisningen för årskurs 4-6 på Hovhultsskolan har fattats av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med regionens smittskyddsläkare.

En stor andel av personalen på Hovhultsskolan är frånvarande med anledning av coronaviruset. Även på grundsärskolan på Källdalsskolan, grundsärskolans fritidshem och förskoleklassverksamhet Kajen är en stor del av personalen frånvarande med anledning av coronaviruset, vilket gör att det inte går att bedriva någon verksamhet. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med smittskyddsläkare.

Besluten innebär att:

  • Grundsärskolan på Källdalsskolan, grundsärskolans fritids och förskoleklassverksamheten Kajen är tillfälligt stängda från måndag 7 december till och med torsdag 10 december.
  • Hovhultsskolan inför distansundervisning för alla elever i årskurs 4-6 från och med tisdag 8 december till och med tisdag 15 december.
  • Morgonfritids på Hovhultsskolan är stängt, och fritids på eftermiddagen stänger klockan 16.30. Detta gäller från och med tisdag 8 december till och med tisdag 15 december.
  • Matsalen på Hovhultsskolan hålls öppen för de elever i årskurs 4-6 som vill äta på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Försäkringskassan har information om hur du som vårdnadshavare kan söka ersättning om du är hemma med ditt barn. Du kan få ersättning om förskolan, skolan eller fritids är stängd på grund av covid -19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Läs mer på Försäkringskassans hemsida, under rubrikerna Om du är eller ska bli förälder, Vård av barn (vab)

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00