Uddevalla har antagit 11 klimatlöften

Uddevalla kommun har antagit 11 klimatlöften för 2021 inom ramen för Västra götalandsregionens och länsstyrelsens kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Kommunstyrelsen antog dessa klimatlöften i november. Målet är att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt till 2030.

Ingemar Samuelsson håller upp ett ark med texten Kommunernas klimatlöften

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson visar att Uddevalla är med i satsningen Kommunernas klimatlöften.

- Om vi skall kunna bromsa den negativa konsekvensen av vår klimatpåverkan, då måste alla hjälpa till och göra det de kan. Det är därför självklart för oss i Uddevalla att vi sätter fokus kring några av de klimatmål som världens länder enats kring, och anstränger oss lite extra. Ensamma kan vi inte göra så mycket, men tillsammans kan vi göra skillnad, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunernas klimatlöften är den stora nya satsningen inom Klimat 2030. Klimatlöftena i kraftsamlingen består av 20 konkreta åtgärder som har tagits fram av Västra Götalandsregionen i samverkan med Länsstyrelsen och några kommuner. Åtgärderna är beprövade och ger stor utsläppsminskning. Av dessa har Uddevalla kommun antagit 11 klimatlöften för 2021:

 • Vi använder klimatstyrande resepolicy
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
 • Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi producerar egen solel
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation

Kommunernas klimatlöften kommer att följas upp i slutet av 2021. Arbetet med klimatlöftena ingår som en del i kommunens arbete med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och fossilfritt Uddevalla 2030.

Läs mer om kommunens klimatlöften

Mer information om Klimat 2030