Två nya fotbollsplaner i Uddevalla, en med konstgräs

När den nya simhallen i Uddevalla ska börja byggas på Rimnersvallen behöver två fotbollsplaner flytta. Som en tillfällig ersättning har kultur och fritidsnämnden beslutat att bygga en konstgräsplan vid Sommarhemskolan samt att rusta upp fotbollsplan och omklädningsrum på Bodele. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen.

Den nuvarande grusplanen vid Sommarhemsskolan.

Grusplan vid Sommarhemsskolan där ny konstgräsplan föreslås byggas.

- Kommunen gör en förstudie på hela Rimnersområdets framtida utvecklingsmöjligheter och målsättningen är att fotbollsplaner senare ska kunna förläggas inom Rimnersområdet igen, säger Annelie Högberg ordförande i kultur och fritidsnämnden.

- Vi har fört dialog med fotbollsföreningarna i Uddevalla om deras behov och vi har utrett flera alternativa ersättningsplaner. I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen har vi noga avvägt omständigheter som plats, tillgång till omklädningsrum, kollektivtrafik, parkeringar, investering, driftskostnader och långsiktighet, säger Paula Nyman som är tillförordnad kultur och fritidschef.

Kultur och fritidsnämnden beslutade 8 december att föreslå kommunstyrelsen att en ny 9 mot 9 konstgräsplan ska byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan. Och att befintlig gräsplan på Bodele ska rustas upp, inklusive omklädningsrum. Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för återanvändning av konstgräset som ska tas bort vid Rimnersvallen går att använda på andra platser i kommunen.

De nya fotbollsplanerna beräknas vara klara senast september, på Bodele, och oktober, vid Sommarhemsskolan, år 2021.

- En stor fördel med att bygga en konstgräsplan vid Sommarhemsskolan är att det redan finns åtta närliggande omklädningsrum och att skolan kan nyttja planen på dagtid, säger Paula Nyman.

Läs mer om projekten på Rimnersområdet

Streckan linje var fotbollsplanen ska ligga på Sommarhemsskolan

Röd streckad linje där ny konstgräsplan föreslås byggas vid Sommarhemsskolan.

Streckan linje var fotbollsplanen ska ligga på Bodele

Streckan röd linje där ny gräsplan föreslås byggas på Bodele.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00