Se kommunfullmäktige från 9 december

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår fastställdes verksamhetsplan med budget.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 9 december »

Här är en del ärenden som togs upp:

  • Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, kommunfullmäktige
  • Utbetalning av lokalt partistöd för 2021
  • Taxa för Uddevalla kommuns offentliga kontroll av livsmedel från 2021
  • Taxor för vatten och avlopp
  • Finansiering av överföringsledningar för VA utbyggnadsplan
  • Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan
  • Antagande av Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022
  • Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Uddevalla kommun
  • Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande på distans
  • Inlösen av framtida pensionsåtaganden

Se kallelsen Pdf, 20.4 MB. »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 13 januari.