Nya föreskrifter från 14 december – här är vad som gäller

Från och med idag måndag 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Idag skickas även ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med idag måndag.

illustration med två människor och ett hjärta mellan dem med pilar för att hålla avstånd

Här är vad som gäller i korthet:

  • Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • Begränsa ditt umgänge till en mindre krets.
  • Undvik aktiviteter och miljöer som innebär ökad risk för smitta, till exempel där trängsel kan uppstå.
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.
  • Alla bär ett ansvar för att skydda personer i riskgrupper från smitta.

Mer information:

Krisinformation

Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelsens webbplats


Råden uppskrivna igen, denna gång text på en grön platta

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00