Distansundervisning för mellanstadiet på Norrskolan och Hovhultsskolan

Norrskolans årskurs 4-6 övergår till distansundervisning från och med tisdag 15 december till och med fredag 18 december. Hovhultsskolans årskurs 4-6 fortsätter med distansundervisning till och med 18 december. Distansundervisningen införs som förebyggande åtgärd för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Norrskolan sett från vägen utanför, en röd tegelbyggnad

Årskurs 4-6 på Norrskolan övergår till distansundervisning från 15 december, och Hovhultsskolans årskurs 4-6 fortsätter med distansundervisning.

Besluten är fattade av barn och utbildningsnämndens ordförande. På Norrskolan och Hovhultsskolan är en stor andel av personalen frånvarande på grund av coronaviruset.

Besluten innebär att

  • Norrskolan övergår till distansundervisning för alla elever i årskurs 4-6 från och med tisdagen den 15 december till och med fredagen den 18 december.
  • Hovhultsskolan fortsätter med distansundervisning för alla elever i årskurs 4-6 från och med onsdag 16 december till och med fredag 18 december.
  • Norrskolans fritidshem har begränsat öppethållande från tisdag 15 december till och med fredag 18 december. Fritids är öppet från skoldagens slut fram till klockan 16.30.
  • Hovhultsskolans fritidshem har begränsat öppethållande från och med onsdag 16 december till och med fredag 18 december. Morgonfritids på Hovhultsskolan är stängt, och fritids på eftermiddagen stänger klockan 16.30.
  • Matsalarna på Norrskolan och på Hovhultsskolan hålls öppna för de elever i årskurs 4-6 som vill äta lunch på skolan.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Försäkringskassan har information om hur du som vårdnadshavare kan söka ersättning om du är hemma med ditt barn. Du kan få ersättning om förskolan, skolan eller fritids är stängd på grund av covid -19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida, under rubrikerna Om du är eller ska bli förälder, Vård av barn (vab)

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00