Sällsynt bi får hjälp med bostad i naturreservat

Det mycket sällsynta guldsandbiet ska nu få det lite lättare att överleva. Med hjälp av sandblottor på fem platser och sådd av ängsvädd i naturreservatet Bäveån nedre blir det enklare för guldsandbiet att bygga bo och hitta mat. Idag måndag 14 december startar det arbetet.

Ett bi sitter i en ljuslila blomma, ängsvädd

Guldsandbiet är mycket sällsynt. Foto: Jennie Niesel, Länsstyrelsen.

Bin och humlor är mycket viktiga då de står för den största delen av pollineringen. Om de försvinner riskerar vi att bli utan tillgång på mat. I naturreservatet Bäveån nedre arbetar samhällsbyggnad tillsammans med länsstyrelsen med ett projekt för att gynna guldsandbiet. Guldsandbiet behöver förutom blommande ängsvädd också tillgång till blottad mineraljord för att kunna gräva ut sin uppemot halvmetern djupa bohåla.

- Vi ska ta bort det över lagret gräs och jord, för att blotta sanden som ligger under. Guldsandbiet bygger sina bon i sanden, och när ett område växer igen har de svårt att hitta en lämplig plats att bo på. Nu ökar vi den möjligheten för biet, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Guldsandbiet är också pollenspecialist. Det innebär att biet är beroende av en liten grupp närbesläktade växter - vädd och särskilt ängsvädd - för sin överlevnad. Vädden i sin tur är beroende av öppna marker.

Med sandblottorna och sådd av ängsvädd hoppas samhällsbyggnad kunna göra det lättare för det utrotningshotade biet.

- Vi hoppas att vi på detta sätt kan gynna det starkt hotade guldsandbiet, säger Sofia Stengavel.

Samhällsbyggnad planerar även för sandblottor vid Bjursjän och Sanders dalar, för att gynna bin och humlor.

Sand blottas i naturreservatet Bäveån nedre, här syns ett sandigt underlag och träd i bakgrunden

Nu blottas sanden på fem platser i naturreservatet Bäveån nedre, för att hjälpa det utrotningshotade guldsandbiet.