Stort engagemang kring Emaus lantgård

Nu är insamlingen av synpunkter i medborgardialogen kring Emaus lantgård avslutad. Sammanlagt har 235 svar kommit in till kultur och fritidsförvaltningen. Insamlingen av synpunkter pågick under tiden 28 november till 11 december.

illustration med gul bakgrund, samt två barn, en get, en häst, en gris, en kanin och en höna

- Det är helt fantastiskt vilket gensvar vi fått, det är roligt att så många är engagerade i Emaus. Vi ser en sådan energi och vilja bland svaren, och en stor spridning i åldrar. Bland de som svarat finns också de som bor på andra platser än Uddevalla. Vi ser också att Emaus är en viktig plats för många och på många olika sätt, och att det är en generationsövergripande mötesplats, säger Eva Persson, uppdragsledare för medborgardialogen.

Nu börjar den första analysen av de inkomna synpunkterna. En första presentation av analysen kommer att vara klar i slutet av januari, och då publiceras på uddevalla.se. Bland de som svarat är den yngsta personen 6 år, och den äldsta personen 80 år.

Cirka hälften av alla som svarat vill vara med i en fortsatt dialog om Emaus. Arbetet med medborgardialogen kommer under våren att fortsätta i fokusgrupper med de personer som tackat ja till att vara med i en fortsatt dialog.

- Förhoppningsvis kan vi arbeta vidare i fysiska fokusgrupper, men det beror på vilka restriktioner som kommer att gälla framöver. Sammantaget har vi fått in mycket fina idéer och en bredd av synpunkter, säger Eva Persson.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00