Gång- och cykelväg byggs färdig på Edingsvägen

Idag torsdag 7 januari inleds arbetet med att göra klart den sista etappen av gång- och cykelvägen längsmed Edingsvägen. Det innebär att en del av Edingsvägen stängs av för fordonstrafik fram till och med 26 februari, och endast boende samt bussar i linjetrafik kan passera. Gående och cyklister som leder sin cykel kan passera området via den nybyggda gångvägen på norra sidan längsmed Edningsvägen under den tid arbetet pågår.

En bild på Edingsvägen vid avsmalningen av vägen, intill gång och cykelvägsbron över riksväg 44

På den södra sidan av Edingsvägen ska den sista etappen byggas av gång- och cykelvägen mot Rimnersområdet.

Den sista etappen av gång- och cykelvägen kommer att byggas på södra sidan av Edingsvägen, från avsmalningen i höjd med gång- och cykelvägsbron över 44:an fram till den nybyggda gång- och cykelvägen i höjd med Änggatan. Totalt är det en sträcka på 300 meter. När denna sista etapp är färdigbyggd, blir det säkrare att gå och cykla längsmed Edingsvägen från Fjällvägen fram till Rimnersområdet.

- Vi kommer att ta bort befintlig gångväg på södra sidan Edingsvägen, där bygger vi den nya gång- och cykelvägen som ska bli tre meter bred. Det innebär att hela gångvägen grävs upp, vi ska lägga nytt underlag, sätta ny kantsten, asfaltera och sätta upp ny belysning, säger Cecilia Wahlskog, projektledare samhällsbyggnad.

Innan jul, den 23 december, avslutar Västvatten sitt pågående grävarbete längsmed Edingsvägen. Det innebär att trafiken åter kan passera under en kortare period innan avstängningen den 7 januari.

- Vi siktar på att arbetet kan starta 7 januari, men det är väderberoende. Blir det mycket snö eller tjäle kan vi tvingas skjuta fram arbetet med gång- och cykelbanan. I så fall återkommer vi med mer information efter nyår, säger Cecilia Wahlskog.

Ytterligare ett vägarbete kommer att ske i april, då ytskiktet på Edingsvägen ska fräsas upp, nytt slitlager ska läggas på, och väglinjer ska målas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00