Ramnerödsskolans elever flyttar in i ny skolbyggnad

Nya klassrum, ny stor matsal, uppehållsrum och aula. Vid terminsstarten i januari får högstadieeleverna på Ramnerödsskolan flytta in i den helt nybyggda delen på skolan som kallas D-huset. Lärare och övrig personal startar den fysiska flytten så snart eleverna går på jullov.

Den nya delen på Ramnerödsskolan, D-huset, som är en ljus tegelbyggnad med entré i ett glasparti

Den nya delen på Ramnerödsskolan, D-huset, är nu inflyttningsklar.

Den nya skolbyggnaden är byggd i tre våningar med huvudentré i ett ljust glasparti. Hela skolan är skofri och elever från både sjuan, åttan och nian kommer att ha klassrum på samtliga våningsplan. Intill klassrummen ligger grupprum och arbetsrum för personalen, och i anslutning till entrén ligger rektorsexpedition och administration.

D-huset är byggt med energisparande teknik och solceller på taket, ventilationen är tidsstyrd och belysningen är närvarostyrd i mindre utrymmen som förråd och toaletter. Väggarna inne i byggnaden går i ljusa toner med inslag av ek.

- Det känns jätteroligt att få flytta in i den nya skolbyggnaden, både skolans personal och eleverna är nyfikna och ser fram emot detta, säger Björn Nilsson, rektor Ramnerödsskolan.

På grund av pandemin har det inte funnits möjlighet för eleverna att göra något studiebesök i den nya byggnaden, de har enbart kunna följa arbetet med byggnaden utifrån och sett ritningar över huset. Sammanlagt är det cirka 270 elever som flyttar in i D-huset i januari, där de kommer att ha sin undervisning fram till dess att hela Ramnerödsskolan är färdigrenoverad.

- Det känns väldigt bra att vi får tillgång till nya moderna skollokaler på Ramnerödsskolan. Behovet av nya skollokaler är stort i kommunen och arbetet är i full gång med flera stora projekt där vi kommer att se resultaten de närmaste åren, säger Roger Ekeroos, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Efter årsskiftet startar arbetet med en grundlig renovering av den befintliga Ramnerödsskolan, den byggnad som kallas A-huset, som kommer att byggas om invändigt med en delvis ny planlösning. Byggnaden ska tilläggsisoleras och nya väggar, ny ventilation och ny el ska installeras och intill varje klassrum ska det byggas grupprum. När renoveringen av A-huset är färdig, startar arbetet med att göra en förbindelsegång mellan A-huset och D-huset för att knyta samman byggnaderna.

Idrottshallen (C-huset) ska också färdigställas, hallen byggs ut för att bli större med fler omklädningsrum, duschar och toaletter. Även skolgården ska iordningsställas.

Hela ombyggnationen av Ramnerödsskolan beräknas vara klar till hösten 2022, då skolan kommer att ha plats för 650-750 elever i årskurs F-9.

Mer information om byggprojektet Ramnerödsskolan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00