Uddevalla vuxenutbildning förlänger distansundervisning

Undervisningen vid Uddevalla vuxenutbildning har delvis bedrivits som distansundervisning sedan 5 november. Igår beslutade ordförande i barn- och utbildningsnämnden i samråd med smittskyddsläkare att ytterligare förlänga distansundervisningen till och med 6 januari. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19.

en person i blå skjorta sitter vid en laptop med block och penna i handen

Uddevalla vuxenutbildning fortsätter att delvis ha distansundervisning till och med 6 januari.

Smittspridningen fortsätter att öka i samhället och därför förlängs nu distansundervisningen på vuxenutbildningen. Dialog kring situationen och åtgärderna sker med smittskyddsläkare.

Uddevalla vuxenutbildning har sedan tidigare beslutat om att delvis övergå till distansundervisning fram till och med 18 december. Det nya beslutet innebär att delvis distansundervisning fortsatt gäller från 19 december till och med 6 januari.

För att ytterligare minska trängsel i lokalerna övergår nu även SFI-utbildningen till distansundervisning.

Liksom tidigare sker de praktiska momenten på plats i vuxenutbildningens lokaler men i mindre grupper. Även laborationer samt stöd till elever som är i behov av handledning i sina studier, kommer att ske på plats.

Alla möten mellan personal kommer att ske på distans.