Avgifter för tillsyn återbetalas till utsatta branscher

Många företag har drabbats negativt på grund av coronapandemin. Uddevalla kommun vill hjälpa restauranger, hotell och serveringsställen genom att återbetala avgifter för tillsyn.

Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inte ta ut tillsynsavgifter, avseende serveringstillstånd och årliga livsmedelsavgifter, för år 2020. De verksamheter som redan har betalat in avgiften kommer att få den återbetalad. De som ännu inte betalat behöver inte göra det.

Avgift för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel är borttagen sedan tidigare åtgärd.

- Vi var tidigt ute, i våras, med åtgärder för att hjälp våra företag men det räcker inte. Andra vågen av coronaspridningen slår hårt och vi gör vad vi kan för att hjälpa vårt näringsliv, säger kommundirektör Peter Larsson.

Den åtgärd som genomförs nu kommer att ge en lättnad för näringslivet på omkring 2,5 miljoner kronor för Uddevallas näringsliv.

- Vi har också valt att som julgåva till kommunens personal köpa presentkort till ett värde av 1,2 miljoner kronor. Vilket kommer att hjälpa kommersiell handel och serviceföretag att komma igång igen efter den kraftiga nedgång som skett, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Uddevalla kommuns tidigare åtgärder för att stärka företagens ekonomi