Gymnasiet och vuxenutbildningen förlänger distansundervisning

Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning förlänger distansundervisningen in på vårterminen. Sedan tidigare gäller distansundervisning till och med 6 januari. Nu förlängs distansundervisningen ytterligare fram till och med fredag 22 januari.

en person i blå skjorta sitter vid en laptop med penna i handen och block intill

Distansundervisningen förlängs till 22 januari på Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning.

Anledningen till distansundervisningen är att minska risken för spridning av coronaviruset med hänsyn till den nuvarande utvecklingen av pandemin. Besluten om förlängd distansundervisning är fattade av barn- och utbildningsnämndens ordförande i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Beslut om distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär att

  • Uddevalla gymnasieskola, alla årskurser, fortsätter med distansundervisning till och med fredag 22 januari.
  • Elever i gymnasiesärskolan och på IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning.
  • Rektor kan besluta om undantag för elever på yrkesutbildningar, när det gäller sådana moment som inte kan genomföras på distans. Rektor kan också fatta beslut om undantag för elever i behov av särskilt stöd.
  • Undantag finns också för nationella prov och andra examinationer som inte kan genomföras på distans.

Beslut om distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • Uddevalla vuxenutbildning fortsätter med delvis distansundervisning till och med fredag 22 januari.
  • Även SFI-utbildningen omfattas av distansundervisning.
  • Liksom tidigare sker de praktiska momenten på plats i vuxenutbildningens lokaler men i mindre grupper.
  • Även laborationer samt stöd till elever som är i behov av handledning i sina studier, kommer att ske på plats.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00