Uddevalla kommun stänger alla idrottsanläggningar

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner stänger Kultur och fritid simhallen, bowlinghallen och alla idrottshallar med omedelbar verkan. Även bibliotek och fritidsgårdar stängs.

Beslutet om stängning gäller till och med 24 januari 2021.

Rimnershallen

Bakgrund

Regeringen meddelade att all icke essentiell (väsentlig, oumbärlig, livsnödvändig) verksamhet ska stängas ner omedelbart och exemplifierade detta med simhallar, bibliotek och idrottshallar. Det nämndes inget särskilt om utomhusanläggningar såsom konstgräsplaner, friidrotts- och löparbanor, löpslingor, utomhuspaddockar etc. Kultur och fritids uppdrag är naturligtvis ändå att lyssna till det övergripande budskapet och inkludera även de senare i våra riskanalyser. Ordet omedelbart betyder per definition genast, ofördröjligen, skyndsammast etc. och av denna orsak – baserat på syftet att stoppa smittspridning av covid 19 tog förvaltningen beslut om stängning. Några anläggningar har genom tidigare beslut varit stängda för allmänheten.

Beslut och nuläge

Kultur och fritidsförvaltningen har stängt samtliga större idrotts- och fritidsanläggningar inomhus fram till och med 24 januari 2021. Rent konkret innebär det Fridhem (Ishallen), Rimnershallen, Agnebergshallen, Walkesborgsbadet och Bowlinghallen. Beslutet innefattar även andra anläggningar som förvaltningen/kommunen hyr ut och äger rådighet om (större och mindre skolidrottshallar samt andra/övriga lokaler).

Förvaltningen har INTE stängt ner våra utomhusanläggningar (Rimnersvallen, C-plan) och avser inte göra detta i nuläget. Däremot har förvaltningen gjort anpassningar i form av stängda omklädningsrum.

Utomhusanläggningar påverkas inte av stängningen men förvaltningen gör en viktig anpassning och håller omklädningsrum stängda.

Alla som bokat tider i Kultur och fritids anläggningar (föreningar och privatpersoner) och som nu inte ges tillträde kommer att kompenseras i särskild ordning. Förvaltningen jobbar med att kartlägga den uppkomna situationen. Vad gäller säsongskort gör man oftast detta genom så kallad ”frysning” vilket innebär att kortet förlängs med motsvarande tid.

För mer information kontakta

Roger Hansson, avdelningschef Fritid och Unga
Telefon 0522-69 64 29

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00