Förändring av sophämtning under helgerna och nästa år

Julen kommer som vanligt men det gör inte sopbilen. Under julveckan och nyårsveckan hämtas soporna söndag-onsdag. Vi ber dig därför ställa fram dina sopkärl två dagar före din ordinarie hämtningsdag och låta dem stå kvar tills de blivit tömda.

Sopbil från Uddevalla Energi

Sopbilen kommer på annorlunda tider under jul och nyår samt nästa år

Från 2021 ändras din vecka för sophämtning

Anledningen är att 2020 består av 53 veckor vilket gör att det blir två udda veckor efter varandra kring årsskiftet, vecka 53 och vecka 1.

Hämtningsintervall och veckodag för din sophämtning förändras inte.

Sophämtning från 2021 »

Se film om förändringen »

Sophämtning under jul och nyår »


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00