Nu rustas Lelångebanan vid Bjursjön

I början av januari startar arbetet med att rusta upp Lelångebanans gång- och cykelväg från Bjursjöstugan och norrut. Sträckan som nu ska förbättras är cirka 900 meter lång och går längsmed Bjursjön till strax norr om sjön.

en man går på Lelångebanan som ligger alldeles intill Bjursjön

I början av januari startar arbetet med att förbättra Lelångebanans gång- och cykelväg som leder förbi Bjursjön.

Lelångebanan leder vidare från Bjursjöstugan hela vägen upp till Lane, och den del som nu ska förbättras ligger på kommunens mark. Gång- och cykelvägen kommer att breddas, den ska jämnas till och få ett nytt slitlager av grus. På båda sidor om gång- och cykelvägen ska vägen justeras så att vattenavrinningen fungerar. Dessutom ska en helt ny belysning sättas upp på 500 meter av denna sträcka, något som inte funnits tidigare.

- Syftet med denna upprustning är att göra friluftsområdet vid Bjursjön ännu mer tillgängligt, och att utveckla området. Vi vet att detta är en efterfrågad insats, som vi är glada över att kunna genomföra nu, säger Stefan Björling, projektledare samhällsbyggnad.

Planen är att arbetet startar i början av januari och pågår till någon gång i februari, men arbetet är väderberoende.

I november rustades Lelångebanan upp på sträckan från Vännerberg upp till Bjursjön.