Vad tycker du om Margretegärdeparken och Kålgårdsberget?

Just nu kan du svara på en enkät om Margretegärdeparken och en enkät om Kålgårdsberget. Det är elever från gymnasieskolans teknikprogram med inriktning samhällsbyggande som samlar in synpunkter för att ta reda på hur invånare och besökare vill att dessa grönområden utvecklas.

Tre killar står framför scenen i Margretegärdeparken, de håller i skyltar som ska sättas upp

Eddie Stalfors, Vincent Holmlund och Erik Ahl studerar på teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande. Här sätter de upp skyltar med QR-kod till enkäten i Margretegärdeparken.

Gymnasieeleverna går i årskurs 3 på teknikprogrammet och genomför i år en coronasäkrad insamling av dessa synpunkter. I Margretegärdeparken och på Kålgårdsberget har ett antal skyltar placerats, där det finns information om enkäterna och en QR-kod som leder vidare till ett svarsformulär för respektive grönområde. Alla som vill kan svara på enkäterna som är öppna till och med 15 januari.

- De gröna platserna i staden är viktiga för hälsa, vila och återhämtning, men också som platser att mötas på, och där man känner sig trygg och välkommen. Nu ska eleverna samla in synpunkter från allmänheten kring hur man tycker att Margretegärdeparken och Kålgårdsberget kan utvecklas. Vi hoppas att så många som möjligt vill svara, säger Marie Grice, lektor på Uddevalla gymnasieskola.

Resultatet av enkäterna och elevernas analys kommer att redovisas på Bohusläns museum 25 mars klockan 18.00 och/eller digitalt.

Vad tycker du om Margretegärdeparken? Svara på enkäten här

Vad tycker du om Kålgårdsbeget? Svara på enkäten här

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00