Distansundervisning för högstadieelever

Från och med tisdag 12 januari införs distansundervisning för en årskurs i taget på högstadiet i Uddevallas kommunala grundskolor. Distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och årskurs 8 och införs som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning av covid -19. Beslutet gäller i nuläget som längst till 24 januari.

Två händer skriver på en laptop

Nu införs distansundervisning för en årskurs i taget på högstadiet i Uddevallas kommunala grundskolor.

Beslutet är fattat idag av barn- och utbildningsnämnden i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisningen.

Elever i årskurs 6 på Västerskolan samt elever som tillhör flexgrupperna på Sommarhemmet och Norgårdenskolan omfattas inte heller av distansundervisning.

Beslutet om distansundervisning för högstadiet innebär att

  • Måndag 11 januari är det ingen undervisning för årskurs 6-9 på Västerskolan samt årskurs 7-9 på Linneaskolan, Norgårdenskolan (även flexgrupp), Ramnerödskolan och Sommarhemsskolan (även flexgrupp) för att lärarna ska få möjlighet att planera för distansundervisning. Behöver man som elev hämta material och läromedel på skolan finns det möjlighet att göra det på måndagen.
  • Tisdag 12 januari till och med måndag 18 januari har elever i årskurs 8 på samtliga högstadieskolor (ej flexgrupp) distansundervisning.
  • Tisdag 19 januari till och med fredag 22 januari har elever i årskurs 7 på samtliga högstadieskolor (ej flexgrupp) distansundervisning.
  • Respektive skola/arbetslag informerar ytterligare om hur undervisningen kommer att gå till för berörda elever.
  • Övriga elever i grundskolan går enligt ordinarie schema.
  • Elever som har distansundervisning kommer att erbjudas skollunch, men inte i skolans matsal. Mer information om skollunchen kommer att skickas ut via Unikum inom kort.
  • Elever på Källan och elever på grundsärskolan omfattas inte av detta beslut om distansundervisning utan har undervisning som vanligt från måndag 11 januari.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00