Kulturskolan startar distansundervisning

Kulturskolan startar distansundervisning, skjuter upp terminsstarten och pausar vissa ämnen tills vidare. Förändringarna berör alla elever vid Kulturskolan och anledningen är de gällande restriktionerna för covid-19. Alla elever kommer att få mer information och kontaktas direkt av sina lärare.

Kulturskolans röda tegelbyggnad en solig sommardag

Kulturskolan övergår till distansundervisning, pausar viss undervisning och skjuter på terminsstarten för vissa kurser.

- Nu inför vi de förändringar vi kan i Kulturskolan eftersom vi inte kan träffas fysiskt. Men vi hoppas att vi så snart som möjligt kan återgå till vår normala undervisning igen, säger Martin Frennberg och Anna-Charlotta Gustafsson, tillförordnade enhetschefer Kulturskolan.

I de ämnen där det är möjligt kommer Kulturskolans elever att få distansundervisning.

De elever som spelar något instrument eller sjunger kommer att starta med distansundervisning under vecka 3.

Ensembler, orkestrar och körer kommer att starta senare på terminen.

Alla kurser i dans samt bild och form pausas till dess att nya direktiv och allmänna råd kommer. Vissa teatergrupper får lektioner på distans.

Ett första informationsbrev skickas idag ut till elever på Kulturskolan och alla kommer även att bli kontaktade av sina lärare.

Mer information om Kulturskolan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00