Skolplacering inför skolstart hösten 2021

Antalet elever som är aktuella för skolplacering i Uddevalla kommuns grundskolor inför läsåret 2021-2022 är stort. Under vecka 2 skickas brev med förslag till skolplacering ut till vårdnadshavare.

Glada och trygga skolelever i Uddevalla kommuns grundskolor.

Barn i förskoleklass kommer mest troligt att få sin skolplacering på en av de kommunala skolorna i närheten av där man bor. För övergång till årskurs 6/7 följer eleverna sina skolkamrater från årskurs 5 eller 6 till den kommunala skola man anvisas till.

Förslag till skolplacering

Brev med förslag till skolplacering skickas ut till vårdnadshavare under vecka 2. Om du inte får något material, mejla till grundskolan@uddevalla.se eller ring vår support 0522-69 63 57 som är öppen mellan 13:e och 27:e januari.

Förslagen till skolplacering inför hösten 2021 gäller

  • Inför start i förskoleklass det året barnet fyller 6 år.
  • Inför starten av årskurs 6 eller 7, beroende på om eleven har gått på en F-5 eller F-6-skola.

Om du som vårdnadshavare är nöjd med föreslagen skolplacering behöver du bara anmäla behov av eventuell fritidshemsplats. Det gör du när du fått ett besked om definitiv skolplacering i månadsskiftet februari/mars.

Om annan skolplacering önskas än det som är föreslaget kommer det finnas möjlighet att lämna in ansökan om det under perioden 13 januari - 27 januari 2021.

På sidan om skolplacering läsåret 2021/2022 finns information om kommunens skolor, kontaktuppgifter, riktlinjer för skolplacering samt kartor över skolområden.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00