Föreningsdialog kring framtida utveckling av helheten på Rimnersområdet

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram ett förslag om framtida utveckling av hela Rimnersområdet. Just nu genomförs en behovsinventering där vi tar kontakt med idrottsföreningar, idrottsförbund, näringsliv, besöksnäring, Västra Götalandsregionen med flera.

Rimnersområdet, Uddevallas nya sport- och idrottscentrum, områdesutveckling

- Denna dialog ska inte blandas ihop med de två separata projekten Rimnersvallen och bygget av ny simhall. Det här arbetet handlar om att ta fram en visionsbild för hur vi vill att helheten kring Rimnersområdet ska utvecklas ur ett idrottsperspektiv, säger Peter Larsson som är kommundirektör.

- Vi vill att våra föreningar ska tänka stort och fritt! Hur skulle området till exempel kunna möjliggöra utveckling för fler sporter, träningsläger, friluftsliv, rehab, folkhälsa, besöksnäring och så vidare?

Syftet med projektet, att utveckla Rimnersområdet, är att skapa ett attraktivt sport- och idrottscentrum som:

  • Möjliggör gemenskap, välmående, motion, undervisning, träning och tävling
  • Har ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen
  • Kan bli en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande.

Föreningsdialogen inleds med att cirka 80-100 medverkande organisationer får tillgång till ett frågeformulär med mer övergripande frågor som ska besvaras senast 8 februari. När förstudien har kommit igång så kommer de att bli kontaktade igen för en mer detaljerad dialog.

Läs mer om de tre projekten som ingår i arbetet med Rimnersområdet, Uddevallas nya sport- och idrottscentrum.

För frågor och mer information om föreningsdialogen kontakta gärna:

Johan Gadd
Processledare