Äsperödsskolans fritidshem begränsar öppettiderna

Fredag 15 januari och måndag 18 januari har Äsperödsskolans fritidshem tillfälligt begränsade öppettider. Anledningen är att en stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronaviruset vilket påverkar bemanningen. Begränsningen i öppethållande införs också för att hindra smittspridning.

Äsperödsskolans röda tegelbyggnader och barn som leker på avstånd

Äsperödsskolans fritidshem begränsar öppettiderna fredag 15 januari och måndag 18 januari.

Beslutet fattades idag torsdag av barn och utbildningsnämndens ordförande och innebär att Äsperödsskolans fritidshem begränsar öppettiderna fredag 15 januari och måndag 18 januari och stänger dessa dagar klockan 16.00.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever