Nästan alla äldre på vård- och omsorgsboende har fått vaccin

I slutet av denna vecka har nästan alla äldre som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboenden fått en första dos av Pfizers vaccin mot covid-19. Nästa vecka startar vaccinationerna för de personer som är över 70 år och har hemsjukvård och hemtjänst, samt för vård- och omsorgspersonal.

Någon får en spruta i armen, man ser bara två händer med blåa plasthandskar på sig och en spruta.

Nästan alla äldre på kommunens vård- och omsorgsboenden har fått vaccin mot covid -19. Under nästa vecka startar vaccinationer av personer över 70 år som har hemtjänst och hemsjukvård.

Kommunens sjuksköterskor kommer i slutet av denna vecka ha gett en första vaccindos till cirka 500 personer. Vaccinet behöver ges i två doser, med minst 21 dagar emellan för att ge ett bra skydd. Vaccinationen är frivillig och det kostar inget att vaccinera sig.

Under nästa vecka kommer vaccinationer att ske på det sista återstående vård- och omsorgsboendet Lyktan.

- Vaccinationerna har gått bra hittills, men de kräver god planering och samordning då vaccinet inte har så lång hållbarhet. Här har både sjuksköterskor och undersköterskor gjort sitt yttersta och ett fantastiskt bra jobb för att allt ska fungera. Det känns jättebra att vi kommit så här långt för att skydda våra äldre, säger Mathilda Isaksson, socialtjänstens avdelningschef hälso- och sjukvård.

Nästa vecka startar vaccinationer av personer som är över 70 år och har både hemsjukvård och hemtjänst, samt personer som bor tillsammans med dem. Kommunens sjuksköterskor kommer att utföra vaccinationerna i hemmen, efter ordination från vårdcentralerna. De äldre över 70 år och som enbart har hemtjänst kommer att erbjudas vaccinering via vårdcentralerna och mobila teamet. Sammanlagt är det drygt 900 personer i kommunen som just nu har hemtjänst eller hemsjukvård och är över 70 år.

- Vi tror att vi kommer att få cirka 400 doser av vaccinet under nästa vecka, men exakt besked brukar komma väldigt nära inpå leverans, så vi behöver vara flexibla, säger Mathilda Isaksson.

Under nästa vecka inleds även vaccinationerna av personal som arbetar på kommunens vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänst, sjuksköterskor samt rehab. Dessa vaccinationer kommer att utföras av flera privata utförare i regionen efter en upphandling som Västkom genomfört. I Uddevalla är det Hälsobolaget som ska vaccinera personal. Just nu pågår planering för hur denna vaccinering ska genomföras.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid -19 (pdf för utskrift)

Läs även tidigare nyhet Nu startar vaccinationer mot covid -19