Hur upplever du tryggheten i Uddevalla?

Just nu genomför polisen och Uddevalla kommun en trygghetsundersökning, för att ta reda på vad du som invånare tycker om tryggheten i Uddevalla. Du kan svara på enkäten fram till och med 8 februari.

Utsikt från Skansberget över centrala Uddevalla sommartid, man ser bland annat Kampenhof, klocktornet och Bohusläns museum.

Nu kan du svara på en undersökning om vad du tycker om tryggheten i Uddevalla.

Trygghetsundersökningen ingår som en del i det medborgarlöfte som finns mellan polisen och Uddevalla kommun. Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Det bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra där de bor, verkar eller vistas.

- Ta chansen och tyck till om hur du upplever tryggheten i Uddevalla kommun. Vi vill veta om det finns något område som utmärker sig? Du kan påverka situationen genom att svara, säger Ulrika Engelbrektsson, säkerhetssamordnare.

Resultatet från tidigare års trygghetsundersökningar har bland annat bidragit till satsningen på väktare i centrum och mer polisnärvaro på Kampenhof.

Svara på trygghetsundersökningen via polisens hemsida

Du kan även fylla i en pappersenkät om du inte har möjlighet att använda den digitala enkäten. Pappersenkät finns att hämta och lämna in på polisstationen i Uddevalla och på kommunens kontaktcenter i Rådhuset vid Kungstorget, samt i receptionen på Stadshuset.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00