Sprängningar startar 1 februari för ny brandstation och rondell

Måndag 1 februari startar sprängarbeten inför bygget av Uddevallas nya brandstation och en ny rondell på Västgötavägen. Fram till och med 7 mars kommer en sprängning att ske varje vardag i huvudsak klockan 13.00. Vid varje sprängning kommer Västgötavägen, Exercisvägen, Infanterivägen och Fossumsbergsvägen stängas av för all trafik cirka 5 minuter.

Vintrig bild med snö, man ser en person passera det berg som ska sprängas bort vid Västgötavägen, som ligger på tomten för nya brandstationen.

Måndag 1 februari startar sprängningarna för att ta bort berget till vänster i bild, som ligger inom tomtmarken för Uddevallas nya brandstation intill Västgötavägen.

Observera att av säkerhetsskäl får ingen vistas i närområdet när sprängningar sker och då vägarna stängs av.

I samband med sprängningarna finns risk för kö och trafikanter uppmanas att välja alternativa vägar.

Sprängningarna kommer att ske inne på den tomtmark där Uddevallas nya brandstation ska byggas, på fastigheten Halla-Stenbacken som ligger mellan Västgötavägen och Exercisvägen. Där finns ett berg som ska sprängas bort, för att göra det möjligt att bygga brandstationen, samt ny rondell och tillfartsväg.

- Av säkerhetsskäl måste vi tillfälligt stänga av Västgötavägen, Exercisvägen, Infanterivägen och Fossumsbergsvägen cirka fem minuter då sprängningarna sker. Trafikvakter kommer att reglera trafiken vid dessa tillfällen. I huvudsak sker varje sprängning klockan 13.00 måndag till fredag, så välj om möjligt annan väg då det kan bli köer, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Rondellen på Västgötavägen och den nya tillfartsvägen planeras vara färdigbyggda innan sommaren.

Uddevallas nya brandstation planeras stå klar till sommaren 2023. Brandstationen byggs i ett partnerskap mellan Uddevalla kommun och Serneke, och i ett tätt samarbete med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Nuläget för Uddevallas nya brandstation

  • Förberedande arbeten sker på tomtmarken Halla-Stenbacken. Bland annat läggs ny vattenledning och förrådsbyggnader rivs.
  • Geotekniska undersökningar har genomförts under hösten och kompletteras just nu.
  • Ett lokalprogram har tagits fram, som beskriver vilka slags lokaler som kommer att finnas i den nya brandstationen.
  • Just nu tas systemhandling fram för hela bygget, för att få underlag till en kostnadskalkyl.
  • Under våren startar detaljprojektering för bygget av brandstationen.

Läs även tidigare nyhet Entreprenör klar för bygge av nya brandstationen

Ritning av hur den nya rondellen ska placeras på Västgötavägen.

Den nya rondellen kommer att byggas på Västgötavägen med ny infart till Exersisvägen. (Klicka för pdf för utskrift)