Vaccinationer av kommunens vårdpersonal har startat

På tisdagen inleddes vaccinationerna mot covid -19 av socialtjänstens personal som arbetar på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänst, rehab samt alla sjuksköterskor. Agnebergshallen har ställts om till att bli en stor vaccinationslokal med flera avskilda bås, där Hälsobolaget ger Pfizer-vaccinet.

Översiktsbild från Agnebergshallen, man ser flera vita bås som är utplacerade i hallen, där vaccination kan ske.

Vaccinationer mot covid -19 har nu startat i Agnebergshallen för kommunens vårdpersonal.

Vårdpersonalen inom socialtjänsten är bokade i mindre grupper från olika arbetsplatser och kommer utspritt på olika tider under hela dagen för att vaccinera sig. De möts av värdar med munskydd och visir, som visar dem in i hallen. Vårdpersonal som glömt ta med eget munskydd erbjuds munskydd innanför entrén.

Därefter får de gå ner till de bås där personal från Hälsobolaget utför vaccinationen. Efter vaccinationen får de sitta och vila i 15 minuter, sedan kan de lämna Agnebergshallen.

- Det känns bra, jag vill skydda våra äldre och mina äldre anhöriga, säger undersköterskan Camilla Persson som nyss fått sin vaccination och arbetar på Rosenhälls vård- och omsorgsboende.

Sammanlagt har socialtjänsten cirka 2000 anställda inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, rehab och sjuksköterskor, som nu får möjlighet att vaccinera sig. Det omfattar även timvikarier. I slutet av nästa vecka är planen att dessa yrkesgrupper ska ha fått sin första vaccindos. Vaccinet behöver ges i två doser, med minst 21 dagar emellan för att ge ett bra skydd.

Parallellt med dessa vaccinationer genomförs nu även vaccinationer av äldre med hemtjänst och hemsjukvård, som är över 70 år. I princip alla äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboende har också fått en första dos av Pfizer-vaccinet.

- Vaccinet är avgörande för att få stopp på smittspridningen. Jag hoppas att de allra flesta nu tar möjligheten att vaccinera sig. Dels för att skydda sig själva men också för att skydda riskgrupper, säger Roger Granat, socialchef.

Agnebergshallen kommer att användas när vårdcentralerna ska inleda vaccinationer i nästa fas enligt folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid -19.

- Vi räknar med att det går att vaccinera upp till 1500 personer per dag i Agnebergshallen när det är full drift. Det går att få till ett bra flöde här av både in- och utpasserande och det ligger centralt i Uddevalla, det är därför vi har valt denna lokal, säger Björn Segelod, säkerhetschef.

Läs även tidigare nyhet Nästan alla äldre på vård- och omsorgsboende har fått vaccin

Clara står med gul väst, visir och munskydd intill ett bord där det ligger munskydd och handsprit.

Clara Hellberg från kultur och fritid är en av värdarna i Agnebergshallen.