Gymnasiet och vuxenutbildningen återgår delvis till skolförlagd undervisning

En tredjedel av eleverna vid Uddevalla gymnasieskola och en tredjedel av eleverna vid Uddevalla vuxenutbildning kommer att återgå till undervisning i skolan från 25 januari. Besluten fattades idag onsdag av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare.

Man ser någon i blå skjorta skriva i ett häfte med en laptop bredvid på bordet.

Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning fortsätter delvis med distansundervisning.

Sedan tidigare gäller distansundervisning till och med 22 januari för elever i alla årskurser vid Uddevalla gymnasieskola, samt för elever vid vissa utbildningar på Uddevalla vuxenutbildning.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt allvarlig, vilket innebär att delar av undervisningen på Uddevalla gymnasieskola och på Uddevalla vuxenutbildning behöver fortsätta på distans.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla gymnasieskola innebär att

  • En tredjedel av alla elever på de nationella programmen återgår till skolförlagd undervisning 25 januari-5 februari.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola har beslutat att elever i årskurs 3 kommer att återgå till skolförlagd undervisning enligt rektors anvisningar.
  • Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av detta beslut om distansundervisning. Rektor för dessa enheter fattar egna beslut om grad av skolförlagd utbildning.
  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever i årskurs 1 och 2 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning.
  • Alla elever, vårdnadshavare och lärare får information via Vklass.

Beslut om delvis distansundervisning på Uddevalla vuxenutbildning innebär att

  • En tredjedel av alla elever på Uddevalla vuxenutbildning kommer att få möjlighet att återgå till skolförlagd undervisning 25 januari-5 februari.
  • Verksamhetschefen för Uddevalla vuxenutbildning beslutar om vilka elever som kommer att återgå till skolförlagd undervisning.
  • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.

  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.