Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 och 8

På grund av den fortsatta smittspridningen av covid -19 förlängs distansundervisningen från och med måndag 25 januari och två veckor framåt för en årskurs i taget på högstadiet. Distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och årskurs 8. Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning utan har undervisning i skolan som vanligt.

Två händer skriver på en laptop på ett skrivbord.

Årskurs 7 och 8 på högstadiet fortsätter med distansundervisning en årskurs i taget.

Beslutet fattades igår onsdag av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19, då distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

Beslutet om distansundervisning innebär att

  • Elever i årskurs 8 på samtliga av kommunens högstadieskolor (Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan) har distansundervisning 25 januari - 29 januari.
  • Elever i årskurs 7 vid samtliga av kommunens högstadieskolor har distansundervisning 1 februari-5 februari.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning för elever i årskurs 7 eller 8 om det finns särskilda skäl.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan. Mer information om detta kommer via Unikum.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00