Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 och 8

På grund av den fortsatta smittspridningen av covid -19 förlängs distansundervisningen från och med måndag 25 januari och två veckor framåt för en årskurs i taget på högstadiet. Distansundervisningen omfattar elever i årskurs 7 och årskurs 8. Elever i årskurs 9 omfattas inte av distansundervisning utan har undervisning i skolan som vanligt.

Två händer skriver på en laptop på ett skrivbord.

Årskurs 7 och 8 på högstadiet fortsätter med distansundervisning en årskurs i taget.

Beslutet fattades igår onsdag av barn och utbildningsnämndens ordförande i samråd med smittskyddsläkare. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19, då distansundervisningen innebär minskad trängsel i skolornas lokaler samt minskar trängsel i kollektivtrafiken.

Beslutet om distansundervisning innebär att

  • Elever i årskurs 8 på samtliga av kommunens högstadieskolor (Linneaskolan, Sommarhemsskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan och Norgårdenskolan) har distansundervisning 25 januari - 29 januari.
  • Elever i årskurs 7 vid samtliga av kommunens högstadieskolor har distansundervisning 1 februari-5 februari.
  • Elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 omfattas inte av distansundervisning.
  • Rektor kan fatta beslut om undantag från distansundervisning för elever i årskurs 7 eller 8 om det finns särskilda skäl.
  • Elever med distansundervisning kan hämta matportioner på skolan. Mer information om detta kommer via Unikum.

Vårdnadshavare får information via Unikum.

Frågor och svar coronaviruset, barn och elever