Övre delen av Kungsgatan stängs för fordonstrafik under renovering

Vi renoverar övre Kungsgatan, från Kungstorget upp till Östergatan, i Uddevalla centrum. Måndag 25 januari startar arbetet på delen mellan Östergatan och Sillgatan vilket innebär att gatan stänger för fordonstrafik.

- Just nu pågår rivningar av befintligt ytskikt och schaktarbeten. Arkeologerna från Bohusläns museum deltar för att övervaka och kontrollera om vi kan göra några intressanta fynd, säger Stefan Björling från samhällsbyggnad.

Den övre delen av Kungsgatan kommer att påminna mycket om nedre Kungsgatan genom:

  • Enhetlig mark i form av bohuslänsk granit. Det blir cirka fyra meter granithällar längs båda fasaderna och en mittdel på drygt fyra meter med smågatsten som klarar transporter.
  • Tydliga platsbildningar där korsningarna Sillgatan och Zachaus gränd får annan markbeläggning och individuell prägel.
  • Förbättrad tillgänglighet. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är viktiga inslag.
  • Helt ny belysning som kommer att hänga mellan fasaderna.
  • Ny möblering, skräpkorgar och annan gatumiljöinredning.

Avstängningen gäller fordonstrafik, gående och cyklister kommer att kunna passera förbi arbetsområdet.

Renoveringen är en del av Uddevallas centrumsatsning och beräknas vara klart under år 2021.