Idrottshallar och simhall öppnar delvis för föreningslivet

Från och med måndag 1 februari öppnar kommunens idrottshallar samt Walkesborgsbadet delvis för föreningslivet. Då kan barn och ungdomar födda 2005 eller senare som är aktiva i en förening åter börja träna inomhus.

Utsidan av Rimnershallen en somrig dag med grön fotbollsplan framför och vita moln på blå himmel

Kommunens idrottshallar öppnar 1 februari för föreningslivets aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare. Här syns Rimnershallen.

Beslutet om att delvis öppna idrottshallarna och Walkesborgsbadet fattades idag fredag av kultur och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg. Bakgrunden till beslutet är att smittspridningen av covid -19 fortfarande är bekymmersam regionalt och lokalt. Pandemilagen samt regeringens riktlinjer från 21 januari ligger också till grund för beslutet. Med tanke på motionens betydelse för barn och ungas hälsa bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske inomhus inom ramen för gällande regler och riktlinjer.

- Vi välkomnar beskedet från regeringen och folkhälsomyndigheten, som innebär att vi inte riskerar tappa barn och ungas intresse för kultur och idrott på grund av ett längre uppehåll. Nu kan de starta upp igen och vi behåller dem inom föreningslivet och i våra verksamheter, säger Anneli Högberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Från 1 februari gäller följande

  • Måndag 1 februari öppnar idrottshallar samt Walkesborgsbadet för föreningarnas aktiviteter riktade till barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Idrottshallar samt Walkesborgsbadet håller fortsättningsvis stängt för allmänheten, inledningsvis till och med 7 februari.
  • Utövare på elitnivå är liksom tidigare fortsatt välkomna att träna i idrottshallar samt Walkesborgsbadet.
  • Kommunens utomhusanläggningar håller fortsättningsvis öppet för föreningslivet och allmänheten precis som tidigare.

Kultur och fritidsförvaltningen kommer att ha en dialog med föreningarna innan öppningen av idrottshallarna den 1 februari. Fram till dess sker förberedelser och anpassningar för att på ett tryggt och säkert sätt kunna återuppta verksamheten.