Kulturskolan återgår delvis till vanliga lektioner

Kulturskolans elever återgår delvis till vanliga lektioner och undervisning i Kulturskolans lokaler från och med måndag 8 februari. Detta gäller barn och ungdomar födda 2005 och senare. Beslutet är fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg.

Kulturskolan, en röd tegelbyggnad med vackra stora fönster, en solig sommardag

Kulturskolan öppnar delvis för vanliga lektioner igen för barn och unga födda 2005 eller senare.

Bakgrunden till beslutet att delvis öppna Kulturskolan för fysiska lektioner är regeringens riktlinjer från 21 januari. Med tanke på barn och ungas hälsa bedömer Folkhälsomyndigheten att träning och aktiviteter för barn födda 2005 eller senare kan ske inom ramen för folkhälsomyndighetens föreskrifter och pandemilagen.

- Ytterligare ett välkomnat besked som innebär att våra yngre elever på kulturskolan kan fortsätta sina aktiviteter utan risk att tappa sina kunskaper och intresse, säger Annelie Högberg, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Kulturskolan kommer under veckan att diskutera upplägget för hur undervisning kan ske på ett tryggt och säkert sätt i de olika ämnen som finns inom verksamheten.

Alla elever kommer att få mer information och kontaktas direkt av sina lärare.

Från 8 februari gäller att

  • Kulturskolan återupptar lektioner för barn och ungdomar födda 2005 och senare i Kulturskolans lokaler från och med måndag 8 februari.
  • Undervisning som riktar sig till unga födda 2004 och tidigare fortsätter med distansundervisning där så är möjligt.
  • Anpassningar av undervisningen sker för att minska smittspridning. Antalet personer kommer att ses över i vissa grupper, och eventuellt sker justeringar.
  • Fortsätt att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symptom. Inga vuxna i Kulturskolans lokaler för att minska risk för smittspridning.

Ett första informationsbrev om vad som gäller från 8 februari har skickats ut till elever och vårdnadshavare.