Fler än 1800 fick vaccin förra veckan

I förra veckan vaccinerades 1255 anställda i Uddevalla kommun mot covid -19 med Pfizers vaccin. Samma vecka fick även 420 äldre med hemsjukvård samt deras anhöriga vaccin i hemmet av kommunens sjuksköterskor, och vårdcentralerna vaccinerade 200 äldre med hemtjänst och deras anhöriga.

Översikt över Agnebergshallen inifrån med vita vaccinationsbås uppställda

Agnebergshallen har ställts om till en stor vaccinationslokal.

Vaccineringen av kommunens anställda pågår i Agnebergshallen, som ställts om till en stor vaccinationslokal. Det är Hälsobolaget som vaccinerar socialtjänstens personal från vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänst, rehab samt alla sjuksköterskor. Under denna vecka kommer ytterligare 500 anställda att få möjlighet att vaccinera sig genom Hälsobolagets försorg.

Pfizer-vaccinet ska ges i två doser med minst 21 dagar emellan för att ge ett bra skydd. Att vaccinera sig är frivilligt och vaccinet kostar inget.

- Vaccinationerna har gått enligt plan hittills. Denna vecka ser det lite annorlunda ut då vi i kommunen inte fått några vaccindoser alls från regionen till den fortsatta vaccinationen av äldre med hemsjukvård. Vi hoppas fortfarande att det kommer, men det kan bli så att vi får mer vaccin först i nästa vecka, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef hälso- och sjukvård.

Detta innebär att de fortsatta vaccinationerna som utförs av kommunens sjuksköterskor hos äldre med hemsjukvård kommer att skjutas fram.

Om kommunen får vaccin nästa vecka är det dags för de äldre som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden att få sin andra dos av Pfizer-vaccinet. Då vaccineras de som bor på Österängen, Rosenhäll, Skogslyckan och Kaprifolen vård- och omsorgsboenden. Veckan därpå ska de äldre på övriga vård- och omsorgsboenden i kommunen få sin andra vaccindos.

Läs tidigare nyhet Vaccinationer av kommunens vårdpersonal har startat