Nu sänker vi avgifter och taxor för att stötta näringslivet

För att minska de negativa effekterna av covid -19 för näringslivet så sänker kommunen nu vissa avgifter och taxor för 2021. Det gäller bland annat årsavgifter för serveringstillstånd, årliga kontrollavgifter för livsmedel och hygienisk verksamhet, samt avgifter för markupplåtelser.

Människor som strosar på Kungsgatan en solig sommardag.

Nu sänker kommunen avgifter och taxor för att stötta näringslivet.

Det är kommunfullmäktige som formellt beslutar om nedsättning av dessa taxor och avgifter, och ärendet hanterades på kommunstyrelsens möte igår 27 januari. Sänkningen av avgifterna motsvarar 2,9 miljoner kronor.

- Vi vill värna om vårt näringsliv och vi förstår hur tufft det är att bedriva verksamhet under den pågående pandemin. Det är viktigt att vi har ett fortsatt livaktigt näringsliv och många företag i Uddevalla, därför hoppas vi att detta kan vara en hjälp på vägen, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Följande taxor och avgifter föreslås vara noll kronor för 2021:

  • Årsavgifter för serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Årsavgifterna, både fasta och rörliga, sätts till noll. Ansökningsavgifter kvarstår.
  • Årlig kontrollavgift enligt livsmedelslagen. Avgiften sätts till noll för icke kommunala verksamheter. Avgifter kommer att tas ut vid befogade klagomål eller av verksamheter som inte agerat korrekt.
  • Årlig avgift för hygienisk verksamhet – tatuerare, fotvårdare, akupunktörer och övrig hygienisk behandling - samt frisörer.
  • Avgift för markupplåtelser på allmän plats för försäljning av varor samt uteserveringar i delar av Uddevalla och Ljungskile centrum. Syftet är, förutom den ekonomiska lättnaden, att näringsidkare ska kunna ha en del av sin verksamhet utanför butiken och därmed minska risk för smittspridning. Detta gäller inom ett avgränsat område i Uddevalla centrum samt Vällebergsvägen i Ljungskile. Eventuella bygglovsavgifter i samband med uteserveringar och annat kommer fortsatt att debiteras.

Med detta beslut sparar kommunen administrativa kostnader för fakturering och återbetalning och ger bättre planeringsförutsättningar för näringslivet.