Edingsvägen öppnas tillfälligt för trafik

På grund av det kalla vintervädret blir det nu ett tillfälligt uppehåll i vägarbetet med ny gång- och cykelväg längs Edingsvägen. Det innebär att Edingsvägen tillfälligt öppnas för trafik från och med idag måndag 1 februari fram till dess att arbetet kan återupptas.

Bild på Edingsvägen där vägen avsmalnar.

På den södra sidan av Edingsvägen byggs sista etappen av gång- och cykelvägen mot Rimnersområdet.(Bilden är tagen innan grävarbetet startade på södra sidan.)

Arbetet med den sista etappen av gång- och cykelväg längs södra sidan av Edingsvägen inleddes i början av januari. Nu kvarstår cirka två veckors arbete med gång- och cykelvägen, ett arbete som inte går att genomföra just nu på grund av det kalla vintervädret.

- Vi öppnar tillfälligt för trafik nu och avspärrningarna plockas bort. Men vi kommer att behöva stänga av Edingsvägen igen så snart vädret tillåter fortsatt arbete, säger Cecilia Wahlskog, projektledare samhällsbyggnad.

Längsmed den nya gång- och cykelvägen på södra sidan av Edingsvägen har nu en ny belysning kommit på plats, hela gångvägen har grävts upp, nya kablar och brunnar har grävts ned och ny kantsten har lagts. Asfaltering av gång- och cykelvägen kvarstår, liksom uppsättning av skyltar.

När denna sista etapp av gång- och cykelvägen är färdigbyggd, blir det säkrare att gå och cykla längsmed Edingsvägen från Fjällvägen fram till Rimnersområdet.

Läs tidigare nyhet Gång- och cykelväg byggs färdig på Edingsvägen